Danh sách giảng viên phụ trách Cao học Luật dân sự khóa 19, 20

- Đối với các môn tự chọn cơ sở và tự chọn bắt buộc, học viên chỉ được chọn 02 chuyên đề.

- Đối với môn tự chọn có nhiều giảng viên đăng ký giảng như chuyên đề 6, 14 và 15, học viên chỉ được chọn một giảng viên và giảng viên nào được chọn nhiều sẽ giảng chuyên đề đó.

 

STT

Tên môn học

Giảng viên

 

B. CÁC MÔN CƠ SỞ BẮT BUỘC (8TC)

 

1

Luật La Mã

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2

Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật trong lĩnh vực dân sự

TS. Đỗ Mai Hạnh

3

Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng dân sự

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

4

Cá nhân-Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

 

C. CÁC MÔN CƠ SỞ TỰ CHỌN (4TC= chỉ chọn 02 chuyên đề)

 

5

Nghĩa vụ dân sự và bảo đảm nghĩa vụ dân sự

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

6

Những lý thuyết hiện đại về Luật Lao động và an sinh xã hội

TS. Lê Thị Thúy Hương

TS. Phan Nhật Thanh

7

Hoạt động chứng minh trong tố tụng tài phán

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

8

Lý thuyết về vật quyềntrong Luật Tài sản hiện đại

TS. Lê Minh Hùng

 

D. MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC (10 TC)

 

9

Pháp luật về bất động sản

TS. Lê Minh Hùng

10

Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ

TS. Nguyễn Hải Vân và TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

11

Lý luận chung về pháp luật hợp đồng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

12

Pháp luật về hợp đồng lao động

TS. Lê Thị Thúy Hương

13

Pháp luật về tài sản trong hôn nhân và gia đình

TS. Nguyễn Văn Tiến

 

E. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (4TC=chỉ chọn 02 chuyên đề)

 

14

Pháp luật về thi hành án

TS. Nguyễn Văn Tiến

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

15

Di sản trong pháp luật thừa kế

TS. Lê Minh Hùng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

15

Trách nhiệm dân sự liên đới

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

17

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động và đình công

PGS. TS. Trần Hoàng Hải

18

Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Trưởng chuyên ngành

 

Đỗ văn Đại 
--%>
Top