Giới thiệu Chi bộ Khoa Luật Dân sự

GIỚI THIỆU CHI BỘ

Chi bộ Khoa Luật Dân sự là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TPHCM. Chi bộ Khoa Luật Dân sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, trực tiếp lãnh đạo viên chức, chuyên viên về việc giảng dạy các học phần bắt buộc bao gồm Luật Dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Lao động và các môn thuộc các học phần tự chọn có định hướng là Giao dịch dân sự nhà ở; Đàm phán soạn thảo giao kết hợp đồng; Quyền nhân thân; Hợp đồng dân sự thông dụng; Một số vấn đề về pháp luật lao động; Lý luận về chứng cứ trong tố tụng dân sự; Pháp luật về HN&GĐ; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật thi hành án dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Tham gia nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu giảng dạy và các công tác chuyên môn khác.

Chi bộ Khoa Luật Dân sự có nhiệm vụ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; Lãnh đạo xây dựng Khoa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của giảng viên, chuyên viên trong Khoa và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ Khoa Luật Dân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025 có 17 đảng viên, trong đó, đảng viên chính thức là 17 đồng chí. Chi ủy gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư, đồng chí Đinh Thị Chiến, ủy viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LUẬT DÂN SỰ

TT

HỌ TÊN ĐẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 1. 

Nguyễn Thị Bích

 

 2. 

 

Lê Vĩnh Châu

 

 3. 

 

Đinh Thị Chiến

Ủy viên

 4. 

 

Nguyễn Thái Cường

 

 5. 

 

Hoàng Thế Cường

 

 6. 

 

Hoàng Vũ Cường

 

 7. 

 

Đỗ Văn Đại

 

 8. 

 

Lê Nhật Hồng

 

 9. 

 

Trần Thị Hương

 

10. 

 

Lê Thị Mận

 

11. 

 

Nguyễn Xuân Quang

Bí thư

12. 

 

Lường Minh Sơn

 

13. 

 

Nguyễn Nhật Thanh

 

14. 

 

Nguyễn Phương Thảo

 

15. 

 

Nguyễn Văn Tiến

Phó Bí thư

16. 

 

Lê Thị Hồng Vân

 

17. 

 

Đoàn Công Yên

 

 

--%>
Top