Danh sách sinh viên lớp DS31A,B viết khóa luận tốt nghiệp

SỐ
TT

HỌ VÀ TÊN SV
MSSV

ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

NGUYỄN VĂN HUY
3130051

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tổn thất tinh thần

Cô: Chế Mỹ Phương Đài

2

NGÔ THỊ NGỌC DIỄM
3130014

Xác định hàng thừa kế thứ nhất

Thầy: Lê Minh Hùng

3

TRẦN DƯƠNG CÔNG
3130008

Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu
bất động sản

Cô: Phạm Kim Anh

4

NGUYỄN THỊ LÀN
3130064

Hậu qủa pháp lý của giao dịch 
dân sự vô hiệu

Thầy: Nguyễn Xuân Quang

5

NGUYỄN NHẬT THANH
3130146

Hủy bỏ HĐ do có vi phạm trong quá trình thực hiện

Thầy: Đỗ Văn Đại

6

TRẦN NGỌC LAN TRANG
3130171

Nhầm lẫn trong giao kết HĐ

Thầy: Đỗ Văn Đại

7

ĐẶNG HOÀNG PHỤNG
3130119

Vấn đề đại diện theo quy định 
của BLDS

Cô: Phạm Kim Anh

8

HỒ THỊ THẢO
3130139

Bảo vệ quyền sở hữu theo quy định của BLDS

Thầy: Nguyễn Xuân Quang

9

PHẠM VÕ TÂM
3130131

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tai nạn giao thông đường bộ gây ra

Cô: Chế Mỹ Phương Đài

10

TRẦN MINH QUÂN
3130120

Bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng do sản xuất, kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Thầy: Lê Minh Hùng

11

LÊ THỊ THÚY AN
3130215

Hình thức hợp đồng dân sự theo quy định của BLDS 2005

Thầy: Lê Minh Hùng

12

PHẠM PHÚ ĐẠT
3130194

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng do người chưa thành 
niên gây ra

Cô: Chế Mỹ Phương Đài

13

TRẦN THANH TUYỀN
3130180

Hợp đồng vô hiệu một phần

Thầy: Nguyễn Xuân Quang

14

NGUYỄN THỊ KIỀU MY
3130087

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ - Thực trạng tại các doanh nghiệp

Cô: Bùi Thị Kim Ngân

15

TRẦN CHÍ TÀI
3130134

PL về HĐ lao động Việt Nam. Những vướng mắc trong thực tiễn và hướng hoàn thiện

Cô: Bùi Thị Kim Ngân

16

HUỲNH TIẾN ĐẠT
3130195

Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động 
Những vướng mắc và hướng hoàn thiện

Cô: Lê Thị Thúy Hương

17

TRẦN THANH SANG
3130124

Những giải pháp hạn chế đình công bất hợp pháp

Cô: Đinh Thị Chiến

18

PHẠM THỊ HƯƠNG DIỆP
3130015

Tranh chấp lao động tập thể.
Thực trạng và giải pháp

Thầy: Đỗ Hải Hà

19

LÊ SĨ LINH
3130071

Vai trò của VKS trong TTDS

Cô: Nguyễn Thị Hoài Phương

20

ĐỖ THÀNH LÂM
3130062

Thẩm quyền của TAND đối với các vụ 
việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Cô: Nguyễn Thị Hoài Phương

21

TRẦN QUỐC DŨNG
3130016

Hoạt động thu thập chứng cứ trong TTDS

Cô: Nguyễn Thị Hoài Phương

22

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
3130052

Cưỡng chế thi hành án dân sự

Cô: Đặng Thanh Hoa

23

DƯƠNG KHÁNH LỘC
3130213

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong TTDS

Cô: Đặng Thanh Hoa

24

NGUYỄN CHÍ THẮNG
3130143

Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

Cô: Đặng Thanh Hoa

25

VÕ THỊ CẨM TÚ
3130214

Biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thầy: Nguyễn Văn Tiến

26

HỒ THỊ THANH HỒNG
3130034

Tảo hôn - Thực trạng và giải pháp

Thầy: Nguyễn Văn Tiến

27

ĐÀO MINH HUYỀN
3130053

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - thực trạng và giải pháp

Thầy: Lê Vĩnh Châu

28

NGUYỄN HOÀNG THẾ ANH
3130001

Bạo lực gia đình: Thực trạng và giải pháp

Thầy: Lê Vĩnh Châu

29

PHẠM THỊ NGỌC LOAN
3170073

Kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp

Thầy: Lê Vĩnh Châu

30

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM
3130163

Bảo vệ quyền phụ nữ theo pháp luật HNGĐ

Cô: Trần Thị Hương

31

HỒ THỊ THU LINH
3130212

Chế độ tài sản của vợ chồng - 
Thực trạng và giải pháp

Cô: Trần Thị Hương

32

HUỲNH XUÂN TÌNH
3130128

Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Cô: Trần Thị Hương

33

HUỲNH CHÍ KIỆT
3130058

Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và 
con - Thực trạng và giải pháp

Cô: Lê Thị Mận


 

--%>
Top