Danh sánh sinh viên khóa 32 viết khóa luận tốt nghiệp

SỐ
TT

HỌ VÀ TÊN SV
MSSV

ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1

LÊ NGỌC DIỂM
3230034

Quyền thừa kế của con nuôi theo quy định pháp luật hiện hành

Cô: Ths.Chế Mỹ Phương Đài2

TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG - 3230060

Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu
bất động sản

Thầy:Ths.Lương
Văn Lắm3

CHÂU NỮ THU HÂN
3230061

Phạt vi phạm Hợp đồng

Thầy:Ths.Nguyễn Xuân Quang - 4

NGUYỄN THỊ MỸ HIẾU
3230086

Bảo hộ nhãn hiệu - Lý luận và thực tiễn

Cô: Ts.Nguyễn Thị Hải Vân5

NGÔ THỊ HẰNG NGA
3230125

Hình thức của di chúc theo BLDS

Thầy: Ths.Đỗ Thành Công6

NGUYỄN THANH QUÝ
3230150

Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm hình thức

Cô: Ths.Chế Mỹ Phương Đài
7

NGUYỄN THỊ THƠM
3230161

Bồi thường tổn thất về tinh thần trong PLVN

Thầy: Ths.Nguyễn Trương Tín
8

NGUYỄN PHƯƠNG 
THẢO VY - 3230212

Bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế

Cô: Nguyễn Thanh Thư9

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
3230241

Thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế

Thầy: Ths.Lê Minh Hùng10

KHUẤT HẢI LONG
3120094 - Khoa TM

Hoãn thực hiện hợp đồng

Thầy: Ths.Lê Minh Hùng11

PHAN THỊ DUNG
3220039 - Khoa TM

Hợp đồng vô hiệu một phần

Cô: Ths.Lê Thị Hồng Vân12

HOÀNG HÀ TUYÊN
3260185 - Khoa QT

Các vấn đề về tài sản hình thành trong tương lai

Thầy:Ths. Hoàng Thế Cường13

NGUYỄN ĐÌNH HÒA
3240232 - Khoa HS

Hợp đồng vi phạm điều cấm

Thầy: Ths.Nguyễn Xuân Quang 14

PHẠM THỊ HIỀN
3220075 - Khoa TM

Giao dịch liên quan đến TS chung có giá trị lớn của vợ chồng. Thực tiễn giải quyết tranh chấp

Cô: Ths.Lê Thị Mận 15

PHAN THỊ THÚY AN
3230012

Kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp

Thầy: Ths. Lê Vĩnh Châu16

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG - 3230025

Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn

Cô: Ths. Trần Thị Hương17

ĐINH THỊ KIỀU DUNG
3230043

Ly hôn - Thực trạng và giải pháp hạn chế

Cô: Ths. Lê Thị Mận18

NGUYỄN THỊ THU THẢO
3230165

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ HNGĐ

Cô: Ths. Trần Thị Hương19

LÊ THỊ ĐĂNG KHOA
3230232

Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn

Cô: Ths. Trần Thị Hương20

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN - 3220160

Ly hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp hạn chế

Thầy: Ths. Lê Vĩnh Châu21

TRẦN THU HÀ
3260045 - Khoa QT

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Thầy: Ths. Lê Vĩnh Châu22

VÕ THỊ TRANG
3230191

Trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại

Thầy: Ts. Nguyễn Văn Tiến23

NGUYỄN THỊ 
NGỌC THẢO
3240175 - Khoa HS

Chức năng của Thừa phát lại - Lý luận và thực trạng thí điểm

Thầy: Ts.Nguyễn Văn Tiến24

DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ - 3230064

Nâng cao hiệu quả đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Cô: Ths. Lê Thị Mận25

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - 3230073

Biện pháp khẩn
cấp tạm thời

Cô: PGS.Ts. Nguyễn Thị Hoài Phương 26

PHẠM THỊ TRÀ LƯU
3230115

Sự tham gia tố tụng đối với người có nhược điểm về thể chất, tâm thần trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự

Cô: Ths. Đặng Thanh Hoa27

BÙI THỊ MAI
3230117

Người tiến hành tố tụng trong TTDS

Cô: Ths. Đặng Thanh Hoa28

NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG - 3230138

Án lệ

Cô: PGS.Ts. Nguyễn Thị Hoài Phương 29

QUÁCH VĂN HẢO
3220067

Thẩm quyền của TAND đối với tranh chấp kinh doanh thương mại

Cô: Ths. Đặng Thanh Hoa30

NGUYỄN THỊ DIỂM
3230035

Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ trong chế định HĐLĐ

Cô: Ths.Đinh Thị Chiến31

LÊ THỊ GẤM
3230052

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLD - Thực trạng tại các DN

Cô: Ths. Bùi Thị Kim Ngân32

NGUYỄN ĐỨC HIỆP
3230085

Nguyên tắc bảo vệ NLĐ trong chế định hợp đồng LĐ

Cô: Ths. Đinh Thị Chiến 33

HOÀNG THỊ THÙY LINH - 3230104

Pháp luật về kỷ luật lao động trong Doanh nghiệp. Thực trạng và hướng hoàn thiện

Cô: Ts. Lê Thị Thúy Hương34

LƯỜNG MINH SƠN
3230153

Tranh chấp lao động tập thể - 
Thực trạng và giải pháp

Cô: Ths. Bùi Thị Kim Ngân 

 

 

 

 


 

--%>
Top