Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp khóa 33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT DÂN SỰ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢNG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
LỚP DÂN SỰ 33A&B
TT HỌ VÀ TÊN SV
MSSV
ĐỀ TÀI ĐiỂM TRÒN


1 NGUYỄN HỮU LÊ ANH
0855020003
Chế độ tài sản của vợ chồng: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 9

2 NGUYỄN THỊ HiỀN
0855020040
Quyền bình đẳng về tài sản của vợ chồng theo pháp luật HNGĐ 
8

3 ĐẶNG THỊ THANH NHÀN
0855020087
Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật Hôn nhân gia  đình Việt Nam 9


4 NGUYỄN TiẾN PHÁT
0855020096
Tài sản riêng của vợ, chồng: Chế độ pháp lý và thực tiễn giải quyết tranh chấp 9

5 ĐÀM TRUNG THÀNH
0855020117
Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 9

6 TRẦN PHƯƠNG THẢO
0855020124
Hoạt động thu thập chứng cứ trong Tố tụng dân sự 
9

7 TRẦN THỊ THẮNG TRINH
0855020155
Ly hôn : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 9

8 TRANG PHƯƠNG VÂN
0855020169
Đăng ký kết hôn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 9

9 CAO ĐĂNG HUY
0855020191
Bình đẳng giới trong gia đình 9

10 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
0855020014
Giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn 9

11 CAO THỊ TRANG
0855020145
Những giải pháp hạn chế 
đình công bất hợp pháp
9

12 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG
0855020147
Bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam 9

13 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG
0855020150
Tài sản "ảo" trên mạng - Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 8

14 VÕ THỊ THANH
0855020214
Hủy bỏ Hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của BLDS 2005 9

15 ĐẶNG THỊ DiỆU VÂN
0855020167
Thời điểm giao kết hợp đồng theo quy định của Pháp luật VN- Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 9

16 LÊ THỊ THANH NHANH
0855020199
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 8

17 LÊ THỊ NGUYÊN
0855020249
Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra -
Lý luận thực tiễn và giải pháp
9

18 NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0855020265
Nghỉa vụ liên đới của vợ chồng trong việc Tòa án tuyên bố hợp đồng 
do 01 bên vợ, chồng tự ý xác lập, thực hiện.
9

19 DiỆP HỒNG KHÔN
0855020053
Trách nhiệm bồi thường liên đới trong các vụ án đồng phạm 9


 

--%>
Top