Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp khoa Luật dân sự K32A,B

SỐ
TT
HỌ VÀ TÊN SV
MSSV
ĐỀ TÀI TBC
1 LÊ NGỌC DIỂM
3230034
Thừa kế theo pháp luật của con nuôi. Những vấn đề lý luận và thực tiễn 9
2 NGUYỄN PHƯƠNG 
THẢO VY - 3230212
Bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế 9
3 NGUYỄN THỊ MỸ HIẾU
3230086
Bảo hộ nhãn hiệu - Lý luận và thực tiễn 9
4 NGÔ THỊ HẰNG NGA
3230125
Hình thức của di chúc theo BLDS 9
5 NGUYỄN THANH QUÝ- 3230150 Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm hình thức 9
6 NGUYỄN THỊ THƠM
3230161
Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần trong PLVN 9
7 HOÀNG HÀ TUYÊN
3260185 - Khoa QT
Pháp luật về tài sản hình thành trong tương lai và thực tiễn áp dụng 9
8 TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG - 3230060 Thời điểm chuyển quyền sở hữu bất động sản 9
9 NGUYỄN ĐÌNH HÒA
3240232 - Khoa HS
Hợp đồng vi phạm điều cấm 9
10 KHUẤT HẢI LONG
3120094 - Khoa TM
Vi phạm hợp đồng đã được dự báo trước- Lý luận, thực trạng pháp luật,thực tiễn áp dụng và kiến nghị 8
11 PHAN THỊ DUNG
3220039 - Khoa TM
Hợp đồng vô hiệu 
từng phần
9
12 CHÂU NỮ THU HÂN
3230061
Phạt vi phạm Hợp đồng-
Những vấn đề lý luận và thực tiễn
8
13 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG- 3230241 Thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế theo quy định của pháp luật VN hiện hành 9
14 NGUYỄN THỊ DIỂM
3230035
Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ trong chế định HĐLĐ 9
15 NGUYỄN ĐỨC HIỆP
3230085
Nguyên tắc bảo vệ NLĐ trong chế định hợp đồng LĐ 9
16 HOÀNG THỊ THÙY LINH-3230104 Pháp luật về kỷ luật lao động trong Doanh nghiệp. 9
17 LƯỜNG MINH SƠN
3230153
Tranh chấp lao động cá nhân. Giải quyết tranh chấp LĐ cá nhân. Thực trạng và giải pháp 9
18 LÊ THỊ GẤM
3230052
Chấm dứt HĐLĐ. Hậu quả của chấm dứt HĐLĐ - Thực trạng và một số kiến nghị 8
19 PHẠM THỊ HIỀN
3220075 - Khoa TM
Giao dịch liên quan đến TS chung có giá trị lớn của vợ chồng. Thực tiễn giải quyết tranh chấp 8
20 PHAN THỊ THÚY AN
3230012
Kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp 9
21 ĐINH THỊ KIỀU DUNG
3230043
Ly hôn - Thực trạng và giải pháp hạn chế 9
22 DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ  3230064 Nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã trong giai đoạn hiện nay 9
23 NGUYỄN THỊ THU THẢO-3230165 Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ HNGĐ 8
24 LÊ THỊ ĐĂNG KHOA
3230232
Quy định của pháp luật HN&GĐ về việc giải quyết quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn 9
25 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN - 3220160 Ly hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp hạn chế 9
26 TRẦN THU HÀ
3260045 - Khoa QT
Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn 9
27 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG - 3230025 Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn 9
28 VÕ THỊ TRANG
3230191
Trách nhiệm của Thừa phát lại 9
29 NGUYỄN THỊ 
NGỌC THẢO
3240175 - Khoa HS
Chức năng của Thừa phát lại - Lý luận và thực tiễn thí điểm 8
30 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - 3230073 Biện pháp khẩn
cấp tạm thời
9
31 NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG - 3230138 Án lệ và nhu cầu áp dụng án lệ trong cải cách tư pháp tại VN hiện nay 8
32 PHẠM THỊ TRÀ LƯU
3230115
Sự tham gia của người có nhược điểm về thể chất, tâm thần trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự 8
33 BÙI THỊ MAI
3230117
Người tiến hành tố tụng trong TTDS 8
34 QUÁCH VĂN HẢO
3220067
Thẩm quyền của TAND đối với tranh chấp kinh doanh thương mại 8QUYỀN TRƯỞNG KHOA
(đã ký)

ĐỖ VĂN ĐẠI


 

--%>
Top