Lịch công tác tuần lễ thứ 13 năm 2011 - 2012

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 13 năm học 2011 – 2012

Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 25/11/2011

THỨ HAI

21/11

 

THỨ BA

22/11

 

THỨ TƯ

23/11

08h30: Họp giao ban.

Thành phần:Ban Giám hiệu,Trưởng và Phó trưởng các đơn vị, Trưởng Bộ môn thuộc khoa, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn.

Địa điểm:Phòng A.905.

THỨ NĂM

24/11

 

 

 

THỨ SÁU

25/11

15h00: Họp Hội đồng thẩm định Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ.

Thành phần:Theo Quyết định.

Địa điểm:Phòng A.909.

 

 

 

THỨ BẢY

26/11

Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Luật hệ VLVH – đợt 2 năm 2011 tại cơ sở Tân Thuận ( ngày 26 và 27 tháng 11)

08h00: Hội thảo về “Pháp luật đầu tư – kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam”.

Thành phần:Toàn thể giảng viên khoa Luật Thương mại và theo Thư mời.

Địa điểm:Phòng B.303.

 

CHỦ NHẬT 27/11

Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Luật hệ VLVH – đợt 2 năm 2011 tại cơ sở Tân Thuận ( ngày 26 và 27 tháng 11)

 

 

--%>
Top