Lịch công tác tuần lễ thứ 14 năm học 2011-2012


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 14 năm học 2011 – 2012

Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 02/12/2011

THỨ HAI

28/11

08h00: Tổ chức tập huấn “Kỹ năng sư phạm và phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên” (Cả ngày) - Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12.

Thành phần:Theo danh sách các khoa cử.

Địa điểm:Phòng B.303.

16h00:Đón tiếp Đại biểu Quốc hội – Chủ tịch nước CHXHCNVN – Trương Tấn Sang đến thăm và tiếp xúc cử tri tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Thành phần:Toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên.

Địa điểm:Hội trường A.1002.

THỨ BA

29/11

08h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Yêu sách của các bên tham gia tranh chấp biển Đông và các luận điểm pháp lý”, chủ nhiệm: ThS Hoàng Việt.

Thành phần:Phó Hiệu trưởng Trần Hoàng Hải, phòng NCKH & HTQT, thành viên Hội đồng theo thư mời, chủ nhiệm đề tài và các giảng viên có quan tâm.

Địa điểm:Phòng A.909.

08h00: Hội thảo về “Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất”.

Thành phần:Toàn thể giảng viên khoa Luật Dân sự; theo Thư mời và giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Địa điểm:Phòng B.303.

THỨ TƯ

30/11

8h00 đến 17h00: Phỏng vấn đánh giá khả năng giảng dạy ngạch giảng viên

Thành phần:Theo Quyết định.

Địa điểm:Phòng A905

08h00:Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Các vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài thương mại tại Việt Nam”, chủ nhiệm: TS Phan Huy Hồng.

Thành phần:Phòng NCKH & HTQT, thành viên Hội đồng theo thư mời, chủ nhiệm đề tài và các giảng viên có quan tâm.

Địa điểm:Phòng A.909.

09h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hình thức hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành – Lý luận, thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật”, chủ nhiệm: TS Lê Minh Hùng.

Thành phần:Phòng NCKH & HTQT, thành viên Hội đồng theo thư mời, chủ nhiệm đề tài và các giảng viên có quan tâm.

Địa điểm:Phòng A.909.

THỨ NĂM

01/12

10h00: Họp triển khai công tác tập huấn Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.

Thành phần:Trung tâm ĐBCL&PPGD, Lãnh đạo Phòng TC-HC, Lãnh đạo phòng Thanh tra, ông Ngô Đức Tuấn, ông Bùi Xuân Hải, bà Võ Thị Kim Oanh, bà Chế Mỹ Phương Đài.

Địa điểm:Phòng A.905.

THỨ SÁU

02/12

 

--%>
Top