Chương trình tọa đàm quyền con người trong pháp luật dân sự

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHOA LUẬT DÂN SỰ

 

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

***************************

Ngày 06 tháng 10 năm 2010, tại B. 303, số 02 Nguyễn Tất Thành

------------------------------------------------------------

 

Chủ trì: Ts. Đỗ Văn Đại, Phó Trưởng Khoa Luật dân sự

 

STT

Nội dung

Người thực hiện 

1.

XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Đào Thị Nguyệt

2.

QUYỀN VỀ HÌNH ẢNH CỦA CÁ NHÂN TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lê Hà Huy Phát

3.

QUYỀN HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ VÀ QUYỀN HIẾN XÁC, BỘ PHẬN CƠ THỂ SAU KHI CHẾT

ThS. Chế Mỹ Phương Đài

4.

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRONG CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Thư

5.

THÁCH THỨC TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC KHAI SINH CỦA TRẺ EM

ThS. Lê Thị Mận

6.

QUYỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI - MỘT QUYỀN CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA QUAN HỆ LAO ĐỘNG

ThS. Nguyễn Thị Bích

7.

BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàng Thị Minh Tâm

8.

QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI: SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đoàn Công Yên

9.

MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

ThS. Đặng Thanh Hoa

10.

QUYỀN CON NGƯỜI ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TẠI TÒA ÁN

Ts. Nguyễn Văn Tiến

11.

NHẬN THỨC CHUNG VỀ NHÂN QUYỀN VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Hoài Trâm

12.

BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN DÂN SỰ THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 1966 VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Th.s Hoàng Thế Cường

 

 

--%>
Top