Đề tài cấp Trường và cấp Bộ đã được nghiệm thu

Đề tài cấp Trường và cấp bộ của giảng viên khoa Luật dân sự đã được nghiệm thu

 

Đề tài cấp bộ về Thời hiệu khởi kiện trong vụ việc dân sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn (B2005 - 26 – 17) do PGS. TS NGuyễn Thị Hoài Phương làm chủ nhiệm đề tài (nghiệm thu năm 2007);

 

Đề tài cấp bộ về Phát triển số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam - các vấn đề pháp lý (B2006 - 10 – 02) do TS Lê Nết làm chủ nhiệm đề tài (nghiệm thu năm 2009);

 

Đề tài cấp bộ về Vấn đề không thực hiện đúng hợp đồng trong Pháp luật thực định Việt Nam (B2008 - 10 – 11) do TS Đỗ Văn Đại làm chủ nhiệm đề tài (nghiệm thu năm 2010);

 

Đề tài cấp trường về Quyền con người của người lao động trong pháp luật lao động Việt nam do Ts Lê Thị Thúy Hương làm chủ nhiệm đề tài (nghiệm thu năm 2010).

 

--%>
Top