Hội thảo “Bảo vệ quyền lợi của người yếu thế trong lĩnh vực dân sự”

Khoa Luật dân sự tổ chức Hội thảo Bảo vệ quyền lợi của người yếu thế trong lĩnh vực dân sự

 

Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Phương (Phó Trưởng Khoa Luật dân sự) và PGS. TS Đỗ Văn Đại (Trưởng Khoa Luật dân sự)

 

Nội dung: Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu về quyền con người, ngày 25/07/2013 Khoa Luật dân sự tổ chức Hội thảo khoa học về “Bảo vệ quyền lợi của người yếu thế trong lĩnh vực dân sự” với thành phần tham gia gồm giảng viên Khoa luật dân sự và sinh viên, học viên cao học (36 học viên và sinh viên tham dự). 

Trong buổi Hội thảo, nhiều chủ đề đã được trao đổi như trao đổi về Bảo vệ bên yếu thế về thông tin trong pháp luật hợp đồng (với tham luận của PGS. TS Đỗ Văn Đại), Hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung – Nhìn từ góc độ bảo vệ người tiêu dùng (với tham luận của TS. Lê Minh Hùng), Nhập khẩu song song dược phẩm – Một cách bảo vệ quyền lợi của người yếu thế (với tham luận của TS. Lê Minh Hùng), Bảo vệ quyền của người khuyết tật theo pháp luật lao động Việt Nam (với tham luận của TS. Lê Thị Thúy Hương và Lường Minh Sơn), Biện pháp bảo vệ người lao động trước điều khoản hạn chế cạnh tranh trong quan hệ lao động(với tham luận của ThS Đoàn Công Yên), Bảo vệ người yếu thế trong tố tụng dân sự (với tham luận của TS. Nguyễn Văn Tiến), Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có nhược điểm về thể chất và tâm thần trong tố tụng dân sự (với tham luận của ThS. NCS Đặng Thanh Hoa và Phạm Thị Trà Lưu) và Bảo vệ lao động nữ - Người yếu thế trong quan hệ lao động với (tham luận của ThS. GVC Bùi Thị Kim Ngân). Việc trao đổi giúp làm rõ nhiều vấn đề pháp lý cũng như định hướng sửa đổi pháp luật liên quan đến người yếu thế trong lĩnh vực dân sự.

Trong Kỷ yếu Hội thảo còn có các bài viết về người yếu thế trong hợp đồng dân sự theo mẫu (của ThS. GVC Chế Mỹ Phương Đài), trong hợp đồng vay tài sản (của ThS. NCS Nguyễn Xuân Quang), đối với nhãn hiệu hàng hóa (của Nguyễn Phương Thảo), đối với lao động trẻ em (của ThS Đinh Thị Chiến), bảo vệ người lao động di trú (của ThS Đoàn Công Yên), bảo vệ người lao động giúp việc gia đình (của Hoàng Thị Minh Tâm), bảo vệ người sử dụng lao động giúp việc gia đình (của Lường Minh Sơn), bảo vệ người yếu thế trong hoạt động thi hành án dân sự (của ThS. NCS Lê Vĩnh Châu) và trong quan hoạt động hòa giải cơ sở (của Nguyễn Thị Hoài Trâm).

 

--%>
Top