Hội thảo khoa học về Quyền dân sự trong Hiến Pháp

Ngày 08/3/2012, khoa Luật Dân sự tổ chức Hội thảo khoa học về “Quyền dân sự trong Hiến pháp”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của tập thể giảng viên khoa Luật Dân sự, giảng viên khoa Luật Hành chính, đại diện Phòng Quản lý NCKH-HTQT, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy, các giảng viên và sinh viên quan tâm đến nội dung hội thảo.

PGS.TS Đỗ Văn Đại – Trưởng khoa Luật Dân sự - đã chủ trì Hội thảo.

Các thành viên tham dự Hội thảo đã nghe các tác giả trình bày và cùng thảo luận một số vấn đề xung quanh các tham luận dưới đây:

1. QUYỀN DÂN SỰ CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM - ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

2. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP 1992 - TS. Lê Minh Hùng

3. NGHIÊN CỨU VỀ THỂ CHẾ HOÁ HIẾN PHÁP 1992 TRONG PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SỬA ĐỔI ĐIỀU 60 HIẾN PHÁP  - TS. Nguyễn Thị Hải Vân

4. QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM - ThS. Chế Mỹ Phương Đài

5. QUYỀN THỪA KẾ TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM - ThS. Lê Thị Hồng Vân, ThS. Hoàng Thế Cường và CN. Nguyễn Nhật Thanh

6. QUYỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THEO ĐIỀU 72 VÀ 74 HIẾN PHÁP 1992 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG - ThS. Lê Thị Diễm Phương và ThS. Nguyễn Trương Tín

7. VỀ QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN CỦA CÔNG DÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 71 HIẾN PHÁP 1992 VÀ NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LÝ ĐẶT RA - ThS. Nguyễn Xuân Quang, TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng và CN. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng

8. NGHIÊN CỨU ĐIỀU 63 HIẾN PHÁP NĂM 1992 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2001 - ThS. Đặng Thanh Hoa

9. VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 64 HIẾN PHÁP 1992 - ThS. Trần Thị Hương

10. HIẾN PHÁP 1992 VỚI QUYỀN TRẺ EM VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI - ThS. Lê Thị Mận

11.ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU 40 HIẾN PHÁP 1992 VỀ CHĂM SÓC, BẢO VỆ BÀ MẸ, TRẺ EM - Nguyễn Thị Hoài Trâm

12. GÓP Ý SỬA ĐỔI ĐIỀU 55 VÀ ĐIỀU 67 HIẾN PHÁP 1992 - ThS. Bùi Thị Kim Ngân và ThS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

13. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 TRÊN CƠ SỞ XEM XÉT THỰC TRẠNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - ThS. Nguyễn Thị Bích

14. GÓP Ý SỬA ĐỔI ĐIỀU 61 HIẾN PHÁP 1992 - ThS. Đinh Thị Chiến và CN. Đoàn Công Yên

15. QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP: KINH NGHIỆM CỦA PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM - PGS. TS. Đỗ Văn Đại

16. QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP MỸ - KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM   - ThS. Đỗ Thành Công

17. QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP LIÊN BANG NGA. KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM - PGS. TS. Trần Hoàng Hải

18. QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP CỦA CHLB ĐỨC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM - TS. Lê Thị Thúy Hương

19. SO SÁNH QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP 1992 VỚI CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 1966 - ThS. Hoàng Thế Cường

 

--%>
Top