Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên lần thứ 25

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN - KHOA LUẬT DÂN SỰ NĂM HỌC 2020 - 2021


Khoa Luật Dân sự thông báo đến các nhóm nghiên cứu thời gian và địa điểm cụ thể chấm thuyết minh các đề tài NCKH Sinh viên với nội dung như sau:
- Các đề tài thuộc bộ môn Luật Lao động
+ Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 8/12/2020, (Thứ Ba);
+ Địa điểm: phòng B205 (cơ sở NTT);
- Các đề tài thuộc bộ môn Luật Dân sự 
+ Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 ngày 09/12/2020 (Thứ Tư);
+ Địa điểm: gồm 2 Hội đồng tại phòng B302 và B303 (cở sở NTT);
- Các đề tài thuộc bộ môn Luật TTDS và HNGD 
+ Thời gian: Từ 14 giờ ngày 09/12/2020 (Thứ Tư);
+ Địa điểm: phòng B302 (cơ sở NTT)
Dưới đây là danh sách các đề tài, thời gian, địa điểm cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1eRm91dD7DOrG8uKMtZqsk3Aqq8FYfwMZ/view?fbclid=IwAR2NMCsGy1rhIrTk3TvbHgf5CMhvoHoK9-eSLAgPG5yfbdsgBj__m6C8Irc
Lưu ý: Các nhóm có đề tài thuyết minh có mặt sớm 15 phút để tiến hành các công tác chuẩn bị. Nhóm nào có mặt trước sẽ được ưu tiên thuyết minh nếu nhóm tiếp theo trong danh sách chưa đến.Chúc các bạn may mắn và thành công.

--%>
Top