Lịch và đường link Hội đồng bảo vệ khóa luận K42 - Bộ môn Luật TTDS - HNGĐ

- Các Hội đồng ngày 15/7/2021, đường Link : https://zoom.us/j/6991185079?pwd=M1VpLzd3OFRSUlprWUx6bVpPekxBZz09     (ID: 6991185079 - PASS: d4EaLF)
- Các Hội đồng ngày 16/7/2021, đường Link: https://zoom.us/j/3250059627?pwd=NW9WVnVMSVBHeEFWSVBNbzJIUGUyUT09    (ID: 3250059627 - PASS: 8YbunQ)

- Các Hội đồng ngày 17/7/2021 (dành cho các lớp CLC): https://zoom.us/j/9744012671?pwd=Ylo5SXIzRWlzMWdDZDRHYUhiN1pJUT09

- Lịch bảo vệ: http://daotao.hcmulaw.edu.vn/?ArticleId=ff526ef8-cbac-4ce3-acc3-427d3811d082

--%>
Top