Thông qua bài giảng ngày 25/2/2011

Ngày 25/02/2011, Bộ môn Luật dân sự đã tổ chức thông qua bài giảng của Thầy Nguyễn Trương Tín về "Một số trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể". Đây cũng là buổi trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của Bộ môn về một số vấn đề về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
--%>
Top