Thông qua bài giảng và trao đổi chuyên môn ngày 25/01/2011

Ngày 25/01/2011, Bộ môn Luật dân sự đã tổ chức thông qua bài giảng của Cô Lê Thị Hồng Vân và Nguyễn Thanh Thư về Nghĩa vụ dân sự, Hợp đồng dân sự, Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự và Thừa kế. Đây cũng là buổi trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của Bộ môn về một số vấn đề liên quan đến Nghĩa vụ dân sự, Hợp đồng dân sự, Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự và Thừa kế.

--%>
Top