Thông qua bài giảng và trao đổi chuyên môn ngày 27/12/2010

Thông qua bài giảng và trao đổi chuyên môn về chế định tài sản trong pháp luật dân sự (ngày 27/12/2010)

 

Ngày 27/12/2010, Bộ môn Luật dân sự đã tổ chức thông qua bài giảng của Thầy Hoàng Thế Cường về chế định tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam.  Đây cũng là buổi trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của Bộ môn về một số vấn đề liên quan đến chế định tài sản

 

--%>
Top