Trao đổi chuyên môn với GS Pháp về chủ đề “Thiệt hại vật chất và tinh thần được bồi thường khi tài sản bị xâm phạm”

KHOA LUẬT DÂN SỰ TỔ CHỨC BUỔI TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN VỚI GIÁO SƯ PHÁP CHỦ ĐỀ: “THIỆT HẠI VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn pháp luật về bồi thường thiệt hại, Khoa Luật Dân sự đã phối hợp với Giáo sư Stéphane Gerry-Vernières đến từ Université Grenoble – Pháp để tổ chức buổi gặp gỡ, thảo luận các vấn đề về pháp luật bồi thường thiệt hại của Việt Nam và Pháp.

Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Xuân Quang – Trưởng Khoa Luật Dân sự, GS.TS Đỗ Văn Đại – Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Văn Tiến - Phó trưởng khoa Luật Dân sự, TS. Lê Vĩnh Châu - Trưởng bộ môn Luật Tố tụng Dân sự Hôn nhân gia đình, cùng các giảng viên Khoa Luật Dân sự, các Nghiên cứu sinh, học viên có quan tâm buổi trao đổi.