KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ

Trong ba ngày 28/8/2023, 30/8/2023 và 7/9/2023, Khoa Luật dân sự đã tiến hành xét nghiệm thu đợt thứ 2 năm học 2022-2023 cho 41 đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên. Sau cả hai đợt nghiệm thu, Khoa đã lựa chọn ra các đề tài xuất sắc nhất để trao các giải thưởng cấp Khoa, đồng thời để cử lên các cấp cao hơn. Danh sách các giải thưởng và đề cử cụ thể như sau:

I. GIẢI NHẤT

1. Tòa án thông minh - kinh nghiệm từ một số quốc gia và khuyến nghị cho việt nam

2. Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

3. Quyền ngắt kết nối với nơi làm việc của người lao động – Nghiên cứu so sánh pháp luật của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam

4. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh khi ly hôn

5. Điều kiện chuyển đổi giới tính trong quy định một số quốc gia và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

II. GIẢI NHÌ

1. Bồi thường thiệt hại theo mức ấn định trước theo pháp luật Hoa kỳ - kinh nghiệm cho việt nam

2. Nghĩa vụ tiền hợp đồng theo pháp luật Anh và Mỹ - Kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam

3. Bảo vệ quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của con - tiếp cận từ góc độ pháp luật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

4. Quyền và nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế đối với con riêng của vợ hoặc của chồng

5. Áp dụng lẽ công bằng trong xét xử vụ án dân sự

III. GIẢI BA

1. Diện và hàng thừa kế theo pháp luật nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín trong pháp luật Dân sự Việt Nam

3. Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương - quy định pháp luật từ một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam

4. Bảo vệ người lao động chưa thành niên theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam

5. Quyền nhân thân của người chuyển đổi giới tính theo pháp luật nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CỬ THAM DỰ GIẢI CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Đề xuất tham dự giải cấp thành (5 đề tài)

1. Tòa án thông minh - kinh nghiệm từ một số quốc gia và khuyến nghị cho việt nam

2. Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

3. Quyền ngắt kết nối với nơi làm việc của người lao động – Nghiên cứu so sánh pháp luật của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam

4. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh khi ly hôn

5. Điều kiện chuyển đổi giới tính trong quy định một số quốc gia và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

Đề xuất tham dự giải cấp trường (5 đề tài)

1. Bồi thường thiệt hại theo mức ấn định trước theo pháp luật Hoa kỳ - kinh nghiệm cho Việt Nam

2. Nghĩa vụ tiền hợp đồng theo pháp luật Anh và Mỹ - Kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam

3. Bảo vệ quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của con - tiếp cận từ góc độ pháp luật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

4. Quyền và nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế đối với con riêng của vợ hoặc của chồng

5. Áp dụng lẽ công bằng trong xét xử vụ án dân sự

 

Khoa Luật Dân sự xin chúc mừng các nhóm đề tài xuất sắc đoạt giải và chúc các đề tài được đề cử đạt nhiều thành công trong các cuộc thi sắp tới./.

--%>
Top