TỔNG KẾT HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

Khoa Luật Dân sự đã tiến hành tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NCKH thuộc Hội đồng Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự và Hôn nhân gia đình vào lúc 7h30 đến 12h ngày 30/8/2023 tại phòng B203 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Với 13 đề tài được nghiệm thu, các nhóm tác giả đã được Thầy/Cô thuộc Hội đồng bộ môn Luật Tố tụng Dân sự và Hôn nhân gia đình nhận xét và đóng góp ý kiến chân thành để hoàn thiện hơn cho công trình nghiên cứu các bạn khi thực hiện những đề tài mà mình đã chọn. Những lời đóng góp ý kiến, nhận xét điểm mạnh và điểm cần khắc phục của Thầy/Cô cho công trình nghiên cứu đều được các nhóm tác giả ghi nhớ lại rất kỹ càng, chi tiết để cho những bài nghiên cứu sau này được hoàn thiện, chỉn chu hơn.

Cùng với sự tâm huyết và kiên trì trong công tác nghiên cứu, các nhóm tác giả đã hoàn thiện một cách hoàn chỉnh và thành công bài nghiên cứu khoa học của mình. Khoa Luật Dân sự chúc các nhóm tác giả đạt được kết quả cao

--%>
Top