TỔNG KẾT NGÀY NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

TỔNG KẾT NGÀY NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ.

Vào lúc 7h30 đến 15h50 ngày 28/8/2023 tại phòng A706 vừa qua, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NCKH thuộc Hội đồng bộ môn Luật Dân sự cho các nhóm sinh viên thực hiện công việc bảo vệ đề tài NCKH của mình.

Buổi bảo vệ đề tài diễn ra thành công tốt đẹp với 20 nhóm tác giả thuộc Hội đồng bộ môn Luật Dân sự tham gia, các bạn sinh viên đã được Thầy, Cô thuộc Hội đồng bộ môn Luật Dân sự đưa ra những lời nhận xét và đánh giá chính xác nhất về công trình nghiên cứu của mình.

Sau khi nghe những lời góp ý chân thành ấy, các nhóm tác giả đã tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà Thầy Cô đã truyền đạt lại cho mình. Qua đó, giúp cho công trình nghiên cứu của nhóm trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai.

Bằng sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, các nhóm tác giả cuối cùng cũng đã hoàn thành trọn vẹn xong công trình NCKH của mình. Khoa Luật Dân sự chúc các nhóm đạt được kết quả cao.

--%>
Top