TỔNG KẾT HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHOA LUẬT DÂN SỰ - HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

Vào lúc 7h30 ngày 7/9/2023, tại phòng A608 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Khoa Luật Dân sự đã tiến hành tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học thuộc Hội đồng bộ môn Luật Lao động cho 8 nhóm tác giả thực hiện tham gia nghiên cứu.

Trong buổi Hội nghị, 8 nhóm tác giả đã được Thầy/Cô trong Hội đồng nhận xét, bổ sung những ưu - khuyết điểm về công trình nghiên cứu của các bạn và đưa ra cho các nhóm một số những giải pháp, hướng xử lý để cho công trình nghiên cứu của các nhóm tác giả trở nên hoàn thiện, trọn vẹn hơn trong thời gian sắp tới.

Đoàn Khoa Luật Dân sự xin chúc mừng các nhóm tác giả đã hoàn thành xong công trình nghiên cứu của mình. Hy vọng rằng, những kinh nghiệm quý báu mà các nhóm tác giả tích lũy được trong quá trình nghiên cứu cũng như những lời nhận xét từ Thầy/Cô sẽ giúp cho các nhóm trở nên hoàn thiện và thành công hơn trong công trình nghiên cứu cũng như con đường học vấn của các bạn sinh viên trong tương lai.

--%>
Top